Skjøtselplan

Det er en arbeidsplan som forteller når du skal gjøre hva i hagen.
Det kan også være aktuelt å beskrive hvordan enkelte skjøtselstiltak skal utføres.
Som for eksempel beskjæring av trær, busker, roser og klatreplanter.
Gjødsling og tiltak som beskytter planter mot sykdom og skadeinsekter.