Planteplan

planteplanPlanteplan med planteliste.
Ønsker du deg et fint staudebed ved sitteplassen, eller ved inngangspartiet. Ut i fra hva du liker av farger, favorittplanter og kanskje eksisterende planter lager jeg en godt sammensatt og vakker planteplan, med gode planter som vil trives på stedet.
Du får  en plan over bedet i farger som illustrerer de forskjellige plantene. Den er i målestik 1:50.

Videre får du en planteliste med bilde, navn og beskrivelse av plantene,  og hvor mange planter du trenger av hvert slag.

Pris på planteplan med planteliste 2-3000,- avhengig av hvor mange forskjellige planter som skal kombineres sammen.