Månedlige arkiver: april 2018

Stor hage. Gårdshage

Stor hage. Gårdshage

Stor hage .Hvor skal en begynne?

En gammel hage på en gård er stor, Ofte på flere mål. Tidligere eiere har satt sitt preg og den inneholder hagestiler  fra flere forskjellige perioder.

Ofte var disse anleggene veldig arbeidskrevende, og med tiden måtte disse hagene vike i prioriteringen av tid og arbeidskraft.
Grep ble tatt for å forenkler skjøtselen. Trær ble hogd ned, og stauderabatter fjernet. Lysthus og andre bygde elementer forfalt og ble til slutt fjernet.
Så hva gjør man når man sitter med en slik gammel hage. 
Man må ta noen valg. 
Tilbakestille til en periode i hagens liv, eller starte på nytt. Eller en blanding ved å beholde noen fine historiske ting og lage nye praktiske elementer i hagen.
Rottneros park ,Sverige

Hagedamm

Finn ut  hva du ønsker,  hva er deres behov .

Del inn hagen i  forskjellige rom, akkurat som i et hus. Forskjellige rom til forskjellig bruk.

 

 

 

Epletrær brukt i en all'e med bunndekkende stauder og urter rundt

Epletrær brukt i en all’e med bunndekkende stauder og urter rundt

Kjøkkenhage med Rådyrsikring rundt

Kjøkkenhage med Rådyrsikring rundt

Tenk stort. Bruk trær og busker som blir store nok til å fylle sin plass.

 

 

 

 

Tenk på hva som mer mest praktisk  og gjør tiltak som forenkler skjøtselen.